stallbacka

Trollhättans Stad tillsammans med engagerade företagare, driver områdesvis intresseföreningar för utveckling och förbättring av respektive område.

Än så länge så är finns följande föreningar

– Stallbacka
– Skogstorpa
– Hojum
– Centrum
– Innovatum
– Överby

Tillsammans är tanken att dessa föreningar skall utgöra små nätverk som består utav medlemmar, företag som verkar inom de geografiska gränserna för områdena.

Fyra-Ess tillhör Stallbacka då vi sedan närmare 30 år har haft vår bas här och verkat på området under alla dessa år. Som representant för oss sitter Tom Sörensen.

Sedan starten av Stallbacka Företagarförening 2013 så har man drivit frågan mot kommunen där vi önskar att man sköter yttermiljön bättre. Med det avser vi egentligen alla ytor ut med vägar och infarter. Vi vill att våra kunder och leverantörer skall bemötas av ett tilltalande Trollhättan, en stad som man upplever som medveten och engagerad.

Vi är ännu inte nöjda med hur vissa områden ser ut, men sakta men säkert så blir det bättre.