Jan-Olof Svensson är vår verkstadsmekaniker. Han sköter reparationer och underhåll av våra maskiner och utrustning på anläggningen i Trollhättan. Våra pumpar, kompressorer och övriga maskiner kräver ständigt översyn och åtgärder.

Det kan kännas bagatellartat till en början, men att snabbt åtgärda ett skadat hjul på en rullbarstege innebär både minskad risk för person- och materialskador, samt att man minskar risken för att utrustning fördärvas ytterligare.

Vi har en bra kultur kring hantering av utrustning och materiell, och alla medarbetare håller ordning på sin personliga utrustning och arbetsutrustningen efter bästa förmåga säger Fredrik Sörensen.