Vi har haft bra flöde med arbetet med utskovsluckorna till Vargöns kraftstation. Det krävs ett välplanerat arrangemang för att lyckas med detta projekt. De stora luckorna tar både lokaler och personal i anspråk och vi har stränga deadlines att hålla säger Tom Sörensen. Hitintills har allting gått som planerat.