Grundfärg appliceras för att täcka porer, ge en rostskyddande hinna och ge fäste åt toppskiktet. Grundfärgen kan även äga egenskaper som att skydda mot stötar och skador, man vill att metallen i det här fallet skall vara förseglad så att oxidation och korrision inte kan uppstå, det vill säga rost.

På Fyra-Ess använder vi oss av en ljusblå ton, som inte helt skiljer sig från den blåa nyans som vi använder i vår grafiska profil, om det är en slump eller inte, så är det i alla fall något som vi tycker är lite av vårt signum.

Fördelen med att man i det här har just den här blå nyansen är att den sällan används som toppskikt, eller det skickt som vi med blåtta ögat ser. Vi skall egentligen inte under några omständigheter se denna färg. Det är just där som vi som målare kan dra nytta av nyansen. När man sedan applicerar lager 2 så är det enkelt att se till att den är av målarna ordentligt täckande.