Det är spännande med den breda variation av detaljer som vi har rengjort och behandlat i vår glasbläster, säger Tom Sörensen som är vår anläggningschef. Allt från medicinska kärl till motorer för flygvapnet. Vi är unika med vår erfarenhet och resurser här i Trollhättan, framförallt att vi har så mycket kunder som köper tjänster av oss, vilket gör att vi utvecklas med varje detalj som vi bearbetar.

Det senaste vi fått in är i princip löpande detaljer till olika gasturbiner som behöver rengöras. När maskinerna körs  skapar värmen och bränslet en beläggning på de olika komponenterna i motorn vilken måste avlägsnas. Beläggningen kallas värme coating kort och gott. Med rätt tryck och det fina aluminiumoxidet kan vi, utan att göra åverkan på detaljen, avlägsna all oönskad beläggning och återställa detaljen i nyskick.