Att jobba med industriell ytbehandling handlar inte om att måla en detalj. Det handlar som att anlägga ett ytskydd. Färgen tjänar för att skydda metallen, som det är många gånger i vårt fall, metaller, stål, järn och aluminum. Varje yta kräver sina specifika applikationer och hanteringar för att få förväntad effekt, gällande beständighet i tid och slitage.

Vi använder oss av en rad olika kvalitéer av ytbehandlingsprodukter och varje detalj och beställare har sina krav på variationer rengöring, grundfärg och skyddsfärg. Alla beställare har också specificerat tjockleken på lagren som skall appliceras. Detta mäts och kontrolleras löpande under processen och bifogas detaljen när den levereras till kund.

Våra ytbehandlare är mer eller mindre mästare inom sina olika arbetsförfarande och vi värdesätter den kompetensen. Det är den som gör oss unika och dessutom effektiva och lönsamma att anlita. Vi gör rätt från början.