Emil är på plats i en av tryckskåpen i Olidans kraftstation. Han och Richard håller på att gå över skåpet och tar bort rostangrepp på skåpets insida samt axelkåpan som går igenom tryckskåpet.

-”Det finns flera ting som fascinerar en här nere, dels är det att det är här vattnet forsar fram i vanliga fall. Sedan är det att det är så gammalt och fortfarande används. Man lever så gärna i sin egen tid och tror att all teknik och mekanik kanske har 30 år på nacken. Men detta är över hundra år och det är svårt att föreställa sig så långt bak i tiden. Det är lätt att man tänker på gamla timmerhus, men den bilden får flytta på sig för dessa underverk.” säger Emil och ser sig omkring i tryckskåpet.

Det var ett stycke om var helt i behov av en grundlig ytbehandling som vi har slipat rent och sedan håller på att måla upp igen steg för steg med alla lager som krävs. Sedan så går jag över punkter där rost framträder genom färgen och ser till att bättre på där.

Vi håller även på i bakre schaktet och gör samma procedur där, dock är det lite trängre, alla projekt har sina utmaningar.