När vi får ledskenorna levererade till oss så har de jobbat under vatten under många år. Gjutjärnskonstruktionerna angrips både innanför och utanför det befintliga ytskiktet. När fukt tränger in mellan rostskyddet och metallen uppstår korrosion, samtidigt som kavitation gör åverkan på ytskiktet.

Nu har vi rengjort delarna med industriell högtryckstvätt med 1000 bars tryck. Med den får vi bort avlagringar, smuts och även en viss del rost.

Nästa steg blir att blästra samtliga ledskenor, så de blir helt rena från rost och gammal beläggning.

Från konstruktionen, gjutningen, har det uppstått vissa större avvikelser i i godset som aldrig har åtgärdats. Innan vi kommer påbörja rostskyddsbehandling kommer vi att justera ojämnheter i ytan med ett keramiskt spackel, följt av slipning. Ojämnheterna kan orsaka onödiga vibrationer i anläggningen, knappt märkbara men över en långtid mätbara.

Innan vi påbörjar ytbehandlingen så kommer axlarna till ledskenorna besiktigas av en extern part.