Ytbehandling förknippas ofta med gifter och risker för miljön och hälsa. Genom utsläpp och genom spill och inandning av gaser. Det innebär att en stor del av det arbete som indirekt sker i samband med utförande av olika aktiviteter inom vår specifika verksamhet handlar om att minimera dessa risker.

Vi bedriver ytbehandling i fält samt på våra egna stationer och jobbar lika nogrannt på båda platserna oavsett om förutsättningarna är olika och ställer olika problembilder som vi ska lösa.

Anläggningen på Grundbergsvägen i Trollhättan
Samtliga våra anläggningar är väl ventilerade så att det är en god genomströmning av friskluft så inga gaser står kvar i lokalerna och utsätter våra medarbetare för risker. Kravet på skyddsutrustning är väldiigt diciplinerad och alla som befinner sig i målerierna ska undvika att vistas där utan skydd.
Innan vi låter luften, som vi kör igenom våra anläggningar, lämna vårt ansvar låter vi filtrera luften i stora filter med aktivt kol, vilket gör att vi minimerar utsläppen av gifter i luften.

Vid fältarbeten
Kraven vid etableringar ökar ständigt och idag är kraven på dammfritt lika hårt inomhus som utomhus och det medför en noggrann planering av hur arbetsplatserna skall täckas in, var och hur många fläktar och dammsugsenheter som måste finnas på plats.

När vi lämnar en arbetsplats så är målet alltid att vi lämnar efter oss en opåverkad miljö.
Genom vårt löpande och aktiva arbete för och med miljö och hälsa så har vi också möjligheten att leva upp till de krav som vi framförallt ställer på oss själva, vi har ofta högre förståelse för riskerna i samband med ytbehandling än många av våra kunder, så vi vet att vi alltid kan leverera enligt specifikationen och ge kunden mervärde genom att leverera ytterligare kvaliter genom vår kunskap och erfarenhet.