Ett intagningsgaller är det skydd som både vattenkraftverk och kärnkraftverk använder för att förhindra att skadliga föremål tar sig in i anläggningens vattenvägar. När det gäller vattenkraft så handlar det om vattnet som sedan skall ner i turbinen och i kärnkraftverket är det kylvattnet som skall vara så fritt från skräp och naturens egna avfall så som stockar och döda ting, men även levande.

Tyvärr simmar en del fiskar in i anläggningen och dör, inte på grund av strålning utan för att de hamnar i aggregaten som pumpar runt vattnet.

Fyra ESS är leverantörer av ytbehandling åt både vatten- och kärnkraftverk och vi lämnar garantier på vårt utförda arbete som skall klara de specifikationer som ställs. Ytskiktet skall efter vår bearbetning klara både stötar men också det slitage som sker över åren.

Att använda oss innebär att man både sparar tid och pengar genom att få väl utförda arbeten som står emot. Färgen sitter kvar helt enkelt.intagninggaller