När vi tar fram slipmaskiner och sandpapper så finns det flera olika orsaker till detta. Gemensamt för alla aktiviteter är att en yta skall förändras. Det är inte bara för att få en slät yta alla gånger, ibland är det tvärtom, man vill skapa små ojämnheter som gör att färgen fäster bättre.

Efter blästring och målning så får vi ibland gå över detaljerna och kontrollera så att det inte finns några vassa kanter eller rester kvar från bearbetningen. Det kan vara allt från svetsrester till småskador. Dessa måste jämnas till så man inte får spänningar i färgen. Följderna av detta blir att man får ett tunnare lager med färg som inte fyller kraven, samt att man riskerar att lättare skada ytan vid dessa punkter. Ofta finns kraven från kunden med i arbetsordern och specifikationen.

Just nu arbetar Emil med att polera en yta på en fixtur för skärande bearbetning. Med en ren och slät yta blir den lättare att rengöra och hålla efter under arbetets gång samt efteråt. Det krävs både skicklighet och noggrannhet när man utför dessa arbeten samt en grad av tålamod. Vi är väldigt stolta över våra ytbehandlare som varje dag löser problem och vinner mer och mer kunskap. Det är mer regel än undantag att våra uppdrag är unika och kräver tanke och teknik för att nå fram till de beslut som ligger till grund för att vi skall kunna arbeta effektivt och säkert.