Vi är otroligt nöjda med vår personal och våra underentreprenörer i samband med renoveringen av Hojumsdammen. Arbetet genomfördes inom en väldigt tydlig tidsram. När vi tar oss an sådana här entreprenader så kommer år av erfarenhet och kunnande till sin spets. När vattnet åter fyller Dammen så är det många år tills den skall tömmas igen och fram till dess skall våra reprationer och det underhållsarbete vi genomfört hålla.