Precis som vädret så är orderingången ungefär konstant år från år, men kan variera i intensitet. Just nu har vi detaljer för bearbetning i samtliga hallar på anläggningen i Trollhättan. En starkt bidragande orsak är den renovering som Vattenfall utför på en av sina stora elkraftverk.

Vi renoverar ett antal olika varianter av galler och skydd för kylvattenintag och dessa kräver stor omsorg och nogrannhet i rostskyddsarbetet, trots att de tillsynes inte är speciellt komplexa, men är i sin funktion väldigt utsatta. Genom ett gott rostskydd så får man längre underhållscykler vilket ger lägre kostnader.

För att kunna hantera det varierade flödet i anläggningen så kan vi omdisponera personal från våra olika projekt, samt sätta skiftarbete i verket när det blir kritiskt, på så sätt kan vi optimera vår verksamhet efter omständigheterna för att sedan återgå i till det normala när vi har ett nytt läge.

För mer frågor kring rostskyddsarbeten och entreprenader så kan ni kontakta oss på 0520-18000 eller maila på info@fyra-ess.se