Med våra välplanerade och välutrustade arbetscontainers så har vi möjlighet att med fulla resurser genomföra våra uppdrag i fält. Vår maskinpark är nogrannt underhållen och vi ser alltid till att det skall vara ordning och redan på arbetsplatserna under och efter de arbeten som vi utför. Då våra projekt ofta infattar flera riskmoment så har vi alltid höga krav på oss själva och säkerheten kring och vid plasterna där vi utför arbetet.
Vi har fältutrustning för att kunna genomföra, blästring, våtblästrin och måleri i fält. Vi är alltid nogranna med att följa de lokala miljö och säkerhetsföreskrifter som finns och har ett väl utvecklat system för att inte lämna några föroreningar eller utsläpp.