Nu har vi kommit igång igen efter semestern. Beläggningen i ytbehandlingsstationerna är tillbaka
i samma volym och vi har avslutat utbyggnationer för att kunna öka beläggningen ytterligare.

Skrivet den 29 augusti 2013