Om det går för långt mellan revisionerna och underhåll av vattenledningsgator så riskerar man att får förstor grad av korrision så att reprationer och underhåll blir omöjliga att genomföra. Har man som förvaltarare av ett anläggning en underhållsplan och en hög medvetande grad av vinsten av att förekomma skador och slitage innan de leder till olyckor och tillbud så har man mycket att spara.

Vattenledningar utsätts för stor påfrestning och kan vid bristningar och skador orsaka stora problem.

Genom att se till att man bibehåller innerytan så kommer man få ett rör som håller längre om man vågar investera i underhållet istället för att tvingas byta hela anläggningar.