Våra anställda och deras erfarenhet utgör basen i vår verksamhet. Arbetsuppgifterna varierar från dag till dag och från projekt till projekt men målet är alltid att jobba effektivt och kvalitativt.

Våra anläggningsmaskiner behöver kunna manöveras och underhållas enligt de regler och krav som finns. Genom varsam hantering och regelbundet underhåll och reprationer så håller utrustningen bättre och längre, vilket över tiden innebär lägre omkostnader vilket gynnar både oss och våra kunder.

Vi är samtidigt inte rädda för att vara innovativa och utveckla och förbättra utrustningen och anläggningsmaskiner. Allt från våra fältblästringsanläggningar till bättre säkerhetsutrustning.