Ett kostnadseffektivt alternativ till att byta ut något är att man anlägger en ny yta. Detta är något som kan appliceras redan vi nybyggnation för att komplementera ett föremåls egenskaper.

Vanligtvis rör det sig om stålkonstruktioner för förvaring eller ledning av vätska eller förslagsvis spannmål.