När man kör en gasturbin med höga temperaturer skapar bränsleslagg en fin beläggning på detaljer i turbinen. Denna beläggning påverkar efter en tid turbinen effektivitet och funktion, marginellt men ändå så pass mycket att den löpande måste hållas efter så inga munstycken eller delar skadas.

turbin

Vi blästrar med finkorniga media så att vi kan återställa ytorna utan att slita på metallen.