Enligt tidsplanen så kunde vi i förra veckan täcka av, eller ner byggnadställningen kring projektet. Ekporten till Vattenfalls ställverksbyggnad blev nästan som ny efter renoveringen. Väder och vind hade satt sina spår, men ett gott hantverk fick nytt liv efter ett gott renoveringshantverk.

Kunnande och erfarenhet är receptet för att lyckas, det krävs att man vet vad man håller på med när man ger sig an att renovera gamla objekt, där misstag och oaktsamhet kan bli ödesdiger.

En ekport är ingen kritisk detalj i produktionssammanhang men den igår i det hela stora projektet att leverera med noll fel i rätt tid. Både ur miljö och kvalitetsynpunkt.