Våra utmaningar består uti att förstå och möta kundernas krav och specifikationer. Oavsett vad som skall ytbehandlas så måste det blir rätt. Under maj månad genomfördes ett revisionsstopp på kärnkraftverket Ringhals i Halland. Vi hade i uppdrag att måla om en 1000 kubikmeter stor förrådstank. Där ställs vi inte bara inför de praktiska utmaningarna med hantverket, utan även för processen med säkerhetsrutiner. Det är alltid kul med variation.

läs mer om revisionen på Vattenfalls hemsida

https://corporate.vattenfall.se/press-och-media/nyheter/2018/godkand-farg-i-tanken/