För det första ur ett rent personsäkerhetsperspektiv är det viktigt att vi rutinmässigt rengör våra målerier. Över tid skapar lager efter lager med färg nivåskillnader i golvet. Ur dessa släpper ibland små kakor med färg och bildar små trösklar och kanter som man kan snava på. Det kan låta som petitesser med på en arbetsplats så är det avgörande att golvet är ok.

Problem kan även uppstå vid hantering av detaljer och konstruktioner. Om beläggningen på golvet är alltför stor så finns risken att truckar och vagnar fastnar eller hamnar i obalans över dessa nivåskillnader. 

Utifrån den erfarenhet som vi har arbetat upp genom åren har vi hittat rutiner för att i en lagom regelbunden takt rengöra golvet. Antingen kan vi skrapa eller bila rent golven för hand eller så kör vi med en golvslipmaskin. Resultatet blir att vi får ett betongrent golv som vi sedan får behandla.

Vi har utvecklat en egen metod för konservering och skydd av betonggolv som vi kallar betongglas, där vi använder skyddande medel för golvet som vi sedan behandlar. Under de senaste 20 åren har vi framgångsrikt hjälp kunder med att underhålla och skydda golvytor i fabriker och lager.

Ali och Johan hjälps åt under denna vecka med underhållet av golv och väggar i vår största målerihall.

Vill ni veta mer om våra tjänster och erbjudande för underhåll och skydd av betonggolv, kontakta oss på 0520-18000 eller info@fyra-ess.se