Vi utför i omgångar projekt åt Vattenfall och genomför underhåll på deras kraftverk. Vi har många års erfarenhet av detta. Tillsammans med andra entreprenörer hjälper vi till att underhålla och utföra planerade arbeten för att bibehålla god säkerhet och funktion.

Med vår erfarenhet inom ytbehandling och rostskydd så tar vi oss ofta an arbeten där vi skall behandla olika stålkonstruktioner. Det är ofta stora och massiva detaljer. Är det möjligt, så transporterar vi dem till vår anläggning i Trollhättan. Gäller det stora tankar eller andra, ej flyttbara konstruktioner, så utför vi arbetet på plats.

Vi har då med oss utrustning i våra mobila anläggningscontainrar. Dessa har vi utvecklat genom åren så de är kompletta och samtidigt flexibla, beroende på uppdragens karaktär.

I dagsläget utför vi ett underhållsarbete på ett intagningsgaller för kylvatten till ett kraftverk. Detta är så väl underhållet genom åren att det är svårt att avgöra tillverkningsår genom att bara se på det. Detta efter att vi har tvättat rent det från alger, musslor och andra biologiska ting som tar sig friheten att bosätta sig på dessa detaljer.