Vi genomför löpande entreprenader åt vattenkraftverk och stationer runt omkring i norden. Det är alltid en utmaning att ta tillvara på solida konstruktioner.Vi är med i stegen från att demontera i vissa fall. Därefter är vi med och tar bort rost och reparerar detaljerna.

Det som blir vårt signum är att vi med vår kunskap av ytbehandling ger detaljerna rätt typ av åtgärd. Tanken är att dessa många gånger rörliga mekaniska delar skall vara i bruk i ytterligare 30 år innan de skall bearbetas igen.