Vårt avlånga land har sedan järnåldern burits upp av metall. Vi använder det i konstruktioner, på konstruktioner, vid konstruktioner och som utsmyckning.

Om man på något sätt skall definera vår affärsmodell så bygger den på att skapa gott rostskydd, samt ytbehandla konstruktioner av och med metall.

Bland våra kunder finns många svenska myndigheter som förvaltar eller använder maskiner, anläggningar och byggnader som kräver underhåll. Av dessa projekt som vi årligen utför förekommer flera objekt med ett högt historiskt värde.

Vi har genom åren fått vara med och skapa förutsättningar för att byggnader och konstruktioner, allt från tinnar och torn på slott och kyrkor, till klassiska sjömärken som fyrar och bojar fått rätt underhåll och ytbehandling. Därigenom har de fått en beständighet att bevaras för kommande generationer.

Vi har dels haft många spännande objekt på anläggningen i Trollhättan, men även varit ute i fält på entreprenader och utfört arbeten på plats. Processen består vanligtvis i rengöring, blästring, reparationer och slutligen rostskyddsmålning.