För att säkerställa att vi har applicerat rätt mängd med färg på konstruktionen enligt specifikationer och krav som följer med projektet så gör vi löpande mätningar och uppföljningar under arbetets gång.

Eric Hemlin mäter rutinmässigt av detaljen på de ytor som avses för egenkontrollen. Mätutrustningen anger tjockleken i MY (En MY är 0,000 001 mm.) Detta ger en indikation på hur mycket färg som skall appliceras i nästa lager och om det finns ytor som skall ha mer eller mindre färg vid nästa strykning. Hur tjockt lager med färg som skall appliceras, varierar från detalj till detalj, både ur ett ekonomiskt såväl som hållbarhets perspektiv. 

När vi utför arbeten åt våra beställare kan man redan vid order få specificerat vilken produkt som skall användas och vilken tjocklek man förväntar sig. I andra fall så kan vi i samråd med våra leverantörer komma med en lösning som passar beställarens förväntningar. Vi har lång erfarenhet av rostskyddsarbeten och projekt inom ytbehandling, det tillsammans med en bra dialog med våra leverantörer gör att vi kan känna oss trygga och lämna garantier på våra åtaganden.

Har ni frågor och funderingar kring rostskyddsarbeten och projekt, ta kontakt med oss på 0520-18000 eller mail info@fyra-ess.se