Vi har löpande underhåll av våra maskiner. Det krävs att vi ständigt underhåller och reparerar vår anläggning. Blästringen, slipning och rengöring ger ett stort slitage på utrustningen. Ibland uppstår även skador vid hantering och den så kallade ”mänskliga faktorn” kan orsaka fel på maskiner.

Hult har ett halvt sekels erfarenhet av verkstadsarbete och vi kan tacka han och hans långa kunnande för många lösningar och snabba åtgärder när fel har uppstått. Fyra Ess består i den kompetens som våra medarbetare har.

-”Ingen utrustning i världen skulle kunna ersätta den erfarenhet och kunskap som finns bland våra anställda” säger Fredrik Sörensen.

Vad som än händer så vet jag att jag kan gå in till verkstaden och inom ett par timmar så har jag en lösning. Det är tack vare detta som vi kan bedriva en kostnadseffektiv verksamhet som är lösningsorienterad.