Tyvärr så uppstår det ibland skador på detaljer i samband med transport och hantering. Varmförzinkade detaljer är extra känsliga för stötskador. När väl skyddet är skadat så är risken stor för rost.

Just nu har vi en målarhall full av detaljer som fått skador på grund av oaktsamhet och felaktig hantering.

Vi kommer rengöra detaljerna och sedan reparera skadorna så att de återfår sitt rostskydd.