Trollhättan gestaltas av vår vackra älv som rinner igenom staden. Staden är knuten till älven och dess kraft, idag brukar vi inte energin från älven direkt utan genom den elkraft som skapas av Vattenfalls kraftstationer.

För att kunna nyttja älvens krafter på ett optimalt sätt har man byggt stora dammar och anlagt kanaler. Varje enskild installation består av stålkonstruktioner och mekaniska element som kräver underhåll och renoveringar över tid.

Många av dem är idag över hundra år men är tack vare underhåll och service fortfarande i bruksskick och ingår i den dagliga verksamheten.

Just nu håller vi på att renovera ännu en etapp av de stora fönstren på Olidans kraftstation. De är byggda med stora stålramar som vi kommer rengöra, grundmåla och sedan ge en ny kraftfull röd lyster.

För den som vill se skillnaden mellan före och efter kan beskåda det västra fönsterpartiet på Olidan och jämföra med parti 4 och bortåt. Det är en stor skillnad.