I samband med att vi utför renoveringar av vattenkraftverk är det inte ovanligt att vi måste jobba med ytor som normalt befinner sig under vattenytan. Det enda sättet att göra detta är att bygga upp stålbarriärer som håller vattnet borta från arbetsplatsen.

Uppförandet av dessa är en process där det inte ges utrymme för några misstag. I fackspråk kallas de stålstycken för nålsättare. De är tillverkade så de har flänsar som går i varandra och tillsammans håller de undan vattnet.

För att förhindra läckage i springor så fyller man glipor och ytrymmen kol/kox som sväller i vattnet och hålls på plats av det yttre tryck som skapas när vattnet trycker från utsidan.

I flesta fall är det beställaren som ombesörjer att vi kan jobba tryggt under ytan.

Nästa steg blir att applicera en avfuktare i tuben. Att driva ur fukt ur metallen och betongväggarna tar några dagar innan man kan på börja bearbetningen och restaureringen.