Det grå höstvädrets dystra toner bryts bjärt av trädkronornas magnifika palett, de skiftar nästan sömlöst mellan grönt och orange i sin stilla prakt. Det vatten som strömmar in mot Olidans vattenintag, trehundra meter sydväst om Trollhättans kyrka, är spegelblankt.

Ställningsarbetarna från Midroc har precis lämnat arbetsplatsen, den stora arbetsställningen är nu rest och säkert förankrad ut med granitfasaden. Man har också hunnit ta ner den vinranka som klädde gaveln och ingöt hela byggnaden i en harmoni med naturen runt omkring. Våra ytbehandlare skall under kommande veckan påbörja projektet med att grovrengöra graniten, tvätta bort den värsta mossan och smutsen som lagras efter några års cykler av årstider och industriella föroreningar.

De stora och kraftigt ljusinsläppande fönsterpartierna är nu åter synliga med blotta ögat efter att man avlägsnat vegetationen som skyddat fönstren från solens strålar. Det finns för- och nackdelar med vegetationen som snabbt dominerar fasaden.Fördelen är att fönstren skyddas från UV-ljus som annars tendera att bleka och skada färgen. Nackdelen är att man saknar ljus in i byggnaden under morgon och förmiddag.

Vi kommer under de kommande veckorna jobba med att ge byggnaden ny lyster och återge så mycket som möjligt av den ursprungliga glans och flärd som kännetecknade verket när det stod klart 1910.

För mer information om fasadentreprenader och ytbehandling, kontakta oss på info@fyra-ess.se eller ring 0520-18000