Vi har under några intensiva veckor renoverat locket till en av turbinerna på Lilla Edets kraftstation. Huvuddelen av locket väger 85 ton. Tack vare våra hydraullyftvagnar  så har vi klarat av att flytta detaljen mellan blästerstationen och målarstationen.

Nästan samtliga av våra medarbetare på anläggningen i Trollhättan har varit involverade på ett eller annat sätt. Även våra fordonsmekaniker, då ett av våra fordon fick problem med hydralstyrningen i samband med en av förflyttningarna.