Vattenfalls kärnverksamhet är att skapa energi. Från företagsnamnet så får man också en hint om vart det en gång började, och det var med vattenfall, i Trollhättan.

Där byggde man för 100 år sedan en vattenkraftanläggning som konverterar vattenkraft till elkraft. Olidans kraftstation har sedan dess levererat el till svenska hushåll och företag.

Att den fortfarande kan göra detta är genom att man under de gångna 100 åren har genomfört löpande underhåll på en välkonstruerad teknik.

Över tid har delar bytts ut och moderna system har ersatt äldre. Vissa generatorer med tunnlar och och mekanik är mer eller mindre original.

Vi kan inte sluta förvånas över den fantastiska ingenjörkonst som tillämpats vid skapandet av Olidan. Både ur ett byggnadsperspektiv. Där hela byggnaden och tillhörande vattenströmningskanaler i berget är precisionsbyggt.

Genom åren har vi haft äran att både underhålla betongelement men framför allt mekaniska delar till turbinerna. Både på plats i kraftstationen men även på vår egna anläggning i Trollhättan.

I vårt måleri den här veckan håller vi på att restaurera de gamla ledskenorna av gjutgods. Dessa har eroderas av vattnets passage. Vi behandlar dessa med ett keramiskt spackel som ger dem en ny yta som kommer bestå under en lång tid och skydda dem mot slitage.