Det har varit en lång höst och våra maskiner och anläggningar har gått konstant mer eller mindre ända sedan sommarsemesterns slut. Våra medarbetare har varit på uppdrag och projekt över hela Västsverige och även på ett uppdrag i Norge.

Med våra löpande underhållsarbeten och serviceinsatser så har vi kunnat arbeta friktionsfritt. Vi har haft ett par mindre haverier och problem som uppstått under arbetets gång, men har kunnat åtgärda detta omgående tack vare våra serviceteam och mekaniker.

Nu stundar julledigheten och då hämtar vi hem all utrustning och fältanläggningar. Så den här veckan har vi ett övergripande underhållsarbete där vi rengör, smörjer och byter ut detaljer som är skadade eller som skall bytas enligt underhållsplanen.

Det är tack vare detta löpande underhållsarbete som vi kan känna oss trygga och säkra på våra uppdrag. Att veta utrustningen är kontrollerad och i gott skick är en förutsättning för att lyckas med projekten och kunna leverera i tid till våra kunder och beställare.

Nu tar vi ledig och vilar upp oss och går in i 2020 med full kraft.

God jul och Gott nytt år önskar Sörensens och medarbetare.