Vi har två stora producenter av turbiner i Trollhättan. Detta skapar arbetestillfällen för både oss och andra mekaniska verkstäder i staden. Detaljerna kommer till oss i olika omgångar under produktionen. I detta fall så har vi tagit emot ett gjutgods som skall blästras före den första skärande bearbetningen.

Alla detaljer som vi får in till anläggningen kontrolleras så att det  är rätt detalj som stämmer överens med ritningar och instruktioner, men också för att hitta eventuella avvikelser eller hanteringsskador vid transport som vi direkt kan rapportera till kunden för att utreda orsaken.