På utsatt tid så var portarna på plats och vi kunde sakta se på medans vattnet strömmade in i Hojumsdammen. Vi är inte riktigt klara med arbetet än då etappen med renoveringen av en av portna som justerar inflödet i dammen ännu återstår.