Robert Andersson har under hösten lett arbetet med renoveringen av slussportarna i de norra delarna av kanalen. Många av detaljerna är från före sekelskiftet 1900. Kanalen stod klar 1868 och består av totalt 31 slussar.

Vi har etablerat en projektplats i anslutning till kanalen, och har tagit ner portarna och skickat detaljerna i stål till Trollhättan för rostskyddsbehandling.

Det är alltid intressant att få sätt igång med renoveringen av sådana här gamla objekt. Korrosionen har satt sina spår och det gäller att bedöma varje objekt enskilt, så att rätt operationer utförs. Detta för att man ska förvalta och bevara dessa artefakter för framtiden, samtidigt som de skall vara i bruk.