Under 2013 inleddes ett samarbete med en ny kund som vi känner oss extra nöjda med, då med tanke på de krav som ställs från beställarens sida.

Att få möjligheten att utföra rostskyddsarbeten på ett kärnkraftsverk där kraven på standardiserade arbetsförfarande är så högt ställda det går är något som ger oss en bekräftelse på att många års arbete med förbättringar och utveckling har gett resultat.