Under några veckor kommer våra arbetslag lösa av varandra på ett stort fältuppdrag, samtidigt som driften skall rulla på vid anläggningen

Vår styrka ligger i vår flexibilitet och erfarenhet brukar vi säga. Något som ställs på prov när vi får omfattande fältentreprenader där stora personalresurser förväntas användas. Under några veckor framöver kommer vi ha personal på plats nere vid en kraftstation i sydvästra Sverige, där vi skall blästra och ytbehandla en stor vattentank.

Det är ett snävt schema under driftstoppet och vi kommer ha personal igång dygnet runt som jobbar skift säger Per Björk som är Fyra ESS projektledare på plats.

Kvar på anläggningen jobbar Mikael och Johannes på med ett av våra återkommande uppdrag med renoveringar av kabinetter. Dessa används för transport av motorer från och till service. Ofta är de ganska luggslitna på utsidan när de kommer hit men insidan är generellt i nyskick fortfarande. Vi blästrar, grundmålar och sedan bygger på rostskyddet lager för lager med av kunden specificerat färgsystem.

För tillfället har vi två kabinetter i målarhallen, dock av olika modell. När vi är klara med ytbehandlingen så monterar vi dekaler och lyftinstruktioner på dem innan de hämtas upp av beställaren.

Vill ni veta mer om våra entreprenader eller rostskyddsarbeten kan ni kontakta oss på info@fyra-ess.se eller 0520-18000