Trollhättan är sprunget ur älven kan man säga. Står man på Oscarsbron och blickar ut över vattenfallen så kan man tydligt se spår från Trollhättans tidiga industrier. Man ser stengrunderna lite lustigt i fallforan. Alla som besöker Fallens Dagar står och tittar rätt in i ett historiskt fönster. Dåtid och samtid i samma vy.

Nydqvist och Holm, känt som NOHAB var med och skapade Trollhättans framtid. De etablerade flera verkstäder som tillverkade maskiner och detaljer som sedan levererades ut i världen.

Många konstruktioner finns kvar i Trollhättan än i dag, och vi kan se dem dagligen om vi vandrar utmed kanalen. Den här skylten som vi ser på den här bilden kommer från Svängbron nedanför dagens Innovatum. Fyra-Ess genomför en grundlig renovering av bron som vi skrivit om tidigare. I fas 1 renoverade manöverhuset och i fas 2 har vi renoverat bron i sin helhet.
Under vintern genomförde vi även renovering och restaurering av ett turbinhjul som finns att skåda nedanför Hojumstunet. Vi är mycket stolta över att få vara med och förvalta Trollhättans industrihistoria genom att rostskyddsbehandla den så den blir beskådningsbar för kommande genarationer.