Ett kostnadseffektiv alternativ när en träfasad skall restaureras är att man istället för att skrapa hela ytan väljer att blästra bort de yttersta lagren med färg. Vi de projekt som bär ett ekonomiskt underlag och skall färdigställas inom en tydlig tidsram kan med fördel ta med blästring som ett effektivt alternativ.

Fördelarna är att man på en kortare tid hinner ta en större yta. Efter blästringen måste man i regel komplettera med skrapning men oavsett så kan man bearbeta större ytor på en kortare tid. I samband med blästringen måste man ta hänsyn till miljö och de lokala förordningar som gäller, i med tanke på att man i ett eventuellt kostnadsförslag måste ta hänsyn till att man ombesöjer att arbetsplatsen skall kläs in och att man har möjlighet att ta tillvara på allt avfall.