Att ytbehandla och rostskydda är en process som sker i några tydliga steg. Först rengör man detaljen ordenligt. Sedan blästrar man den och sedan ytbehandlar man den med färg. Detta är väldigt enkelt och rationellt. Färgen är rostskyddet.

Alla stegen kräver att man vet vad man gör. Bland våra kunder finns en stor bredd, men en smal gemensam nämare. Metallobjekt som skall ytbehandlas på något sätt enligt specifikation. Det är vår specialitet och kompetens.

Vår anläggning i Trollhättan är anpassad efter industrierna och behoven i vår närhet. Vi har flygindustri, fordonsindustri och övrig tillverkningsindustri. Ett annat viktigt ben för oss är fältarbeten relaterade till vattenkraft. Det är något som vi genom åren utvecklat utrustning och kunnande inom då det finns flera anläggningar i vårt upptagningsområde.

Vi har de senaste året byggt ut vår blästerhall så den idag mäter ända upp till 17 meter. Det känns tryggt.