Vi har många standarder och processer när vi arbetar i våra målarstationer för att undvika fel och säkerställa att alla arbeten utförs enligt de krav som våra kunder ställer på oss.

Ett klassiskt och enkelt sätt att ha full kontroll att varje lager som appliceras, är att använda två färger som har en tydlig kontrast till varandra. Detta ger oss inte några indikationer på hur tjocka färglagren är, men det underlättar för att se hur vi täckt ytorna.

För att säkerställa att vi håller hos inom toleransen för färgens tjocklek, använder vis oss av både digitala, men också analoga mätinstrument.

Både appliceringen av färgen, själva målningen som man enkelt kan uttrycka det och kunskapen om tolkningstider samt härdtider är en viktigt del av den kompetens och erfarenhet som våra målare äger. Tack vare denna kunskap kan vi snabbt beräkna och utföra alla uppdrag på ett proffesionellt vis.