Vi har utfört ett omfattande glasbläster jobb på en kompostkvarn, för en kund i sverige. En ganska enkel lösning med väldigt praktisk och effektiv. Man stoppar in matavfall i ena änden och ut kommer matjord.

Detta är en produkt som vi gärna ser fler av. Glasblästringsanläggningen har allt högre beläggning och till viss del beror detta på produkter precis som den här, när man har miljökrav att efterfölja och betning inte är möjligt eller tillåtet.
Inom mat och medicin så är gläsblästring det enda alternativet för att bibehålla en giftfri yta.