Kommuner, myndigheter och företag lägger årligen miljardbelopp tillsammans för att få bort klotter från väggar och utrustning. Vi har under närmare 20 år varit behjälpliga med klottersanering i Trollhättans kommun med omnejd.

Ett effektivt och skonsamt sätt att få bort klotter från betong och tegel är att blästra bort det med olivin kalk, ett finkornigt blästermedia bestånde av ett förhållanwwwis mjukt och skonsamt mot ytan.

Två finns två scenarion där denna saneringstyp lämpar sig.
1. När vatten och lösningsmedel inte fungerar.
2. När man skall sanera en gammal byggnad med poröst murbruk. Eftersom tiden då ytan belastas med tryck från blästermunstycket är relativt kort så gör man så lite onödig åverkan som möjligt på bruket. Står man länge med högtryckstvätt och försöker får bort klotter från tegel och murbruket är poröst så riskerar man att skada murbruket väldigt snabbt.

Vi har tidigare sanerat hela industrilokaler invändigt på detta sätt för att kunna återställa dem i ursprungsskick.