Vår anläggningsansvarige Fredrik Sörensen Breman har jobbat med verkstad och mekanik sedan barnsben. Han är den yngste anställde Sörensen på företaget just nu och han kan anläggningen och alla maskiner utantill. Antingen för att han varit med och byggt dem eller varit med och köpt in dem. Är det inget av de först nämnda så har han redan skruvat isär och monterat ihop dem tidigare.

-”Vi har lärt oss rytmen i orderboken och vet vilka perioder under året som är lugnare. På så sätt har vi också möjlighet att sätta av tid för schemalagda underhållsarbeten av våra maskiner” säger Fredrik. -”När vi är ute på fältuppdrag så har vi samtidigt den fördelen om något går sönder eller havererar, så kan vi kan själva plocka isär och byta ut delar, istället för att stå och vänta på reparatörer och serviceföretag.”

Med det sagt så vet vi även var våra begränsningar går, det finns både anledning att köpa in service och underhållstjänster av våra duktiga partners när vår egna kompetens, resurser och tid räcker till. Vi har mångåriga samarbeten och utan dem hade det varit svårt att bedriva verksamheten i den utsträckning som vi har idag.

-”Alla projekt och uppdrag är beroende av en fungerande anläggning och att vi förstår hur maskiner och utrusning fungerar till 100%” säger projektledaren Eric Hemlin.

Nu börjar vårens projekt och de flesta maskiner är klara och genomgångna. Vi hoppas att vädret är fortsatt milt så vi kan komma ingång med utomhus projekten.