tung85ton1

När vi planerar och ritar på nya lokaler och byggnader för att utveckla vår anläggning är det ett antal parametrar som vi måste ta hänsyn till.

1. Storlek och Volym. Då många av våra kunder verkar inom vattenkraften är det ofta rejäla detaljer som måste transporteras och hanteras. Allt från demontering, logistik inklusive lyft och transport, och sedan hantering på anläggningen kräver att vi har kapacitet att lösa projekten.

2. Vikten. Vi säger att vi klarar att ta emot detaljer som väger upp till 85 ton och det händer att vi tangerar vår maxgräns då och då. Att hantera detaljer på 85 ton innebär att man måste ha maskiner och vagnar för att kunna lyfta dem, inte bara rent praktiskt utan även på ett säkert sätt, både ur arbetsmiljö och kvalitetsmässigt förhållande.

 

I veckan som varit har vi tagit emot ett lock från vattenkraftverket i Lilla Edet. En detalj, som väger, just 85 ton. Det kräver planering och inhyrning av externa kranbilar för att kunna flytta detaljen i olika sedan.

Väl på vår specialvagn så kan vi köra in detaljen i blästerhallen och sedermera in måleriet.