Med en lastbil i taget kommer detaljerna från Vattenfalls renovering av en turbinanläggning. Det är stora och tunga detaljer som kräver extern support för att lyftas av lastbilen. Ledskenorna kommer i rack om 6 i varje och väger tillsammans cirka 7,5 ton, och var för sig 1,25 ton.

Dessa ledskenor utsätts för stora påfrestningar i turbinen och reglerar vattenflödet genom turbinen och generatorn. Det uppstår små urgröpningar i godset på grund av kavitation, det är en effekt av små luftbubblor och vattenströmmar som lyckas skava i stålet. Detta kan man även se på utombordspropellrar på båtar. Vi spacklar och fixar till skador på skenorna och grundmålar dem sedan.

Nu kommer de rengöras och sedan in i våra processer, för att sedan skickas tillbaka till vattenkraftsanläggningen och vara med och försörja Sveriges hushåll och industrier med elkraft.