Med Markbygg som huvudentreprenör genomför vi en omfattande renovering av rötgaskammaren på Arvidstorp. Arbetet påbörjades för 6 veckor sedan och omfattade inledningsvis rengöring och reparation. I nästa steg har vi handspacklat hela ytan, totalt 1100 kvm, med ett skikt som hindrar vätska från att komma åt betongen. I sista steget har vi täckmålat för att ge spacklet ett skyddande skikt.

Totalt är rötkammarcisternen 20 meter djup och har en diameter på 17 meter. För att kunna utföra arbetet krävdes ett omfattande ställningsbyggande. Väldigt ofta omfattas våra entreprenader av planering och taktiska upplägg för att kunna genomföra projekten på ett lönsamt tillvägagångssätt, säger Per Björk som är arbetsledare hos oss i Arvidstorp.