Under sista veckan i april har vi ISO-revision och har personal från BSI som utfärdar våra certifikat.

Ända från implementeringen så har vi använt våra ledningssystem dagligen för att vidhålla och förbättra kvaliten på våra arbeten. Det är ett tacksamt jobb då våra kunder många gånger sätter väldigt höga krav på dokumentation och uppföljning av projekt som vi är med i själva förädlingsprocssen. Det ger oss mycket input till ledningssystemen och vi känner att det är en del av vår vardag.

Eftersom kvalite, miljö och säkerhet är våra ledord i verksamheten så möter vi alltid revisorerna med öppen hand och låter dem hjälpa oss att komma med konstruktiv kritik och detaljer att förbättra.